O brendingu…

„Brend“ (Brand) je riječ koja nam dolazi iz engleskog jezika i najlakše bismo je doslovno preveli kao „žig“. Prvo zabilježeno brendiranje (žigosanje) zabilježeno je u današnjoj Americi (divlji zapad) kada su prerijski kauboji žigosali svoja goveda kako bi mogli da potvrde svoje vlasništvo nad njima (npr. kada se pomiješaju sa tuđom stokom). Međutim uloga brenda tada ipak se unekoliko razlikovala od uloge koju brend ima danas. Svakako, i danas brend (žig) označava vlasništvo ali ima potpuno drugu „dimenziju“.

Svrha brendiranja danas je da izdiferencira vašu robu u odnosu na ostale, slične, na tržištu kao i da kod potrošača stvori jedinstvenu percepciju o vašoj robi (brendu) kako bi se oni odlučili baš za nju.

Zašto brendirati?!

Poenta brendiranja je da u svijesti potrošača kreira jedinstven i pozitivan ukupan utisak, percepciju i emociju i da tako utičete na njih. Brendiranjem se (između ostalog) stiče i lojalnost potrošača.Platforma na kojoj brendiranje igra svoju ulogu nije tržište roba i usluga već glave i svijest potrošača.

Sve se može i mora brendirati kako bi imalo uspjeha u svom životnom veku. I vi kao ličnost ste brend i svakog dana svjesno ili nesvjesno radite na svom brendiranju (šta npr. radite dok uređujete svoj profil na Fejsbuku?).

Šta je Marketing, a šta Brending?!

Mnogi ljudi danas miješaju pojmove Marketing i Brending, možda i sa pravom. Naime, brending je samo dio marketinga ali, mnogi vodeći svijetski marketinški eksperti smatraju upravo da je brending (izgradnja i stvaranje brenda) najveći odnosno najznačajniji dio marketinga. Današnje tržište proizvoda i usluga koncipirano je tako da se roba ne prodaje već kupuje. Da pojasnimo: koncept po kome klasični tj. tradicionalni način prodaje u kome glavnu ulogu ima trgovac / prodavac sve više i sve češće se zamjenjuje konceptom po kome glavnu ulogu u procesu prodaje proizvoda ili usluge ima kupac. On je taj koji stoji ispred police sa više desetina „identičnih“ proizvoda i bira koji će spustiti u svoju potrošačku korpu. Na njega ćete lakše uticati brendiranjem (uticajem na njegovu svijest) nego vještim trgovcem koji će ga ubijediti da kupi baš vaš proizvod.

Ovome u prilog ide i nagli rast savremenih vidova i načina prodaje kao što je Online prodaja, automati, hipermarketi i sl.

Poenta brendinga je da utiče na potrošača da odluku o kupovini nekog proizvoda ili usluge donese mnogo prije nego što se susretne sa istim odnosno dođe do čina razmjene novca i dobara.